russian lithuanian english
Home Asociacija Apie narystę Rytų Europos Egzistencinės terapijos asociacijoje
Apie narystę Rytų Europos Egzistencinės terapijos asociacijoje PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Valdyba   
Antradienis, 22 Lapkritis 2016 20:13
Rytų Europos Egzistencinės terapijos asociacija (REETA) vienija Rytų Europos regiono psichologus, psichoterapeutus ir kitus specialistus, kurie savo praktikoje laiko egzistencinio požiūrio principų. Asociacija yra įsikūrusi Birštone (Lietuva) ir yra Europos psichoterapijos asociacijos organizacine nare. REETA turi kelias grupes, kurios yra suformuotos tose šalyse, kai jose yra daugiau nei 10 narių. Šiuo metu yra atskiros REETA narių grupės Lietuvoje, Rusijoje, Latvijoje ir Estijoje.

Asociacijoje yra tikrieji ir asocijuoti nariai. Tikraisiais nariais gali būti tie specialistai, kurie turi egzistencinio terapeuto diplomą, arba tie, kurie buvo tokiais pripažinti asociacijos valdyboje. Kiti gali būti asocijuotais nariais, neturinčiais teisės balsuoti ir būti renkamais į REETA valdymo organus.

Norintys tapti REETA nariu, turi užpildyti pašymo formą ir nusiųsti ją asociacijos Valdybai prašyme nurodytu adresu. Gavus atsakymą, būtina sumokėti stojamąjį mokestį (15 eurų) ir metinį nario mokestį: 35 eurus asocijuotiems nariams ir 40 eurų tikriesiem nariams. Vėliau šis metinis mokestis turi būti mokamas vieną kartą per metus.

Kaip bus galima sumokėti stojamąjį mokestį ir nario mokestį bus nurodyta atsakyme iš asociacijos Valdybos. Gavus mokėjimą pareiškėjas tampa REETA nariu ir pradės gauti asociacijos einamąją informaciją. Tuo pačiu jis gaus nuolaidas asociacijos organizuojamuose renginiuose.

Paraiška dėl narystės: čia
 
Atnaujinta Antradienis, 22 Lapkritis 2016 20:19