russian lithuanian english
Home Žinios REETA Valdybos pranešimas apie asociaciją 2017.02.14
REETA Valdybos pranešimas apie asociaciją 2017.02.14 PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Rimantas Kočiūnas   
Ketvirtadienis, 16 Vasaris 2017 17:30

2017 m. vasario 14 d.

     Mieli kolegos,

     Atsiprašau, kad gerokai užtrukau su praėjusio Asociacijos valdybos posėdžio apžvalga.

     2016 m. gruodžio 3 d. Birštone įvyko Asociacijos valdybos posėdis. Jame dalyvavo Asociacijos prezidentė E.Kreislere (Latvija), valdybos nariai J.Abakumova-Kočiūnienė (Lietuva), V.Aleidzane (Latvija), V.Andriušin (Rusija), J.Chižniak (Rusija), I.Gluchova (Baltarusija), B.Jakubkaitė (Lietuva), R.Petronis (Lietuva), T.Sikorskaja (Rusija), O.Vasiljeva (Estija); administracijai atstovavo R.Kočiūnas ir L.Judelevičius. Posėdyje dėl rimtų priežasčių nedalyvavo S.Poldvere (Estija) ir D.Purena (Latvija).

     Buvo aptarti šie klausimai:

1. Europos Egzistencinės terapijos federacijos kūrimas ir REETA dalyvavimas jame (E.Kreislere)

     E.Kreislere, atstovaujanti mūsų Asociaciją EETF steigimo darbo grupėje, pristatė dabartinę situaciją.
     Lapkričio 11 – 13 d. ji dalyvavo Londone įvykusiame pirmame „gyvame“ darbo grupės susitikime. Iki tol buvo įvykę 15 darbo susitikimų internetu. Susitikime dalyvavo 14 dalyvių iš Didžiosios Britanijos (Emmy van Deurzen, Digby Tantam, Paola Pompini, Christian Schulz-Quach), Švedijos (Bo Blӓvarg), Čekijos (Lenka Lemeer), Danijos (David Palmquist), Portugalijos (Edgar Correia), Rusijos (Semion Jeselson), Norvegijos (Peter Donders), Austrijos (Ingeborg Kuenz), Turkijos (Jak Ferhat Ioz), Izraelio (Gideon Menda) ir Vokietijos. Susitikimo dalyviai įvardinti kaip Federacijos steigėjai. Kai kurių šalių atstovai (pvz. Graikijos) dalyvavo ankstesniuose pokalbiuose, bet neatvyko į šį susitikimą. Susitikimui pirmininkavo Christian Schulz-Quach, kuris buvo išrinktas laikinai pirmininkauti Federacijos steigimui. Kiekvienas iš dalyvių pristatė padėtį savo šalyje, E.Kreislere pristatė REETA ir HEPI. Situacija parodė, kad mes vieninteliai turime tokią skaitlingą ir aiškiai struktūruotą organizaciją. Svarbiausias susitikimo rezultatas – pasirašyta preliminari organizacijos Konstitucija. E.Kreislerės dėka, buvo šiek tiek apibrėžta narystė būsimoje organizacijoje – priimtas kompromisinis sprendimas apie trejopą narystę (individualią, organizacijų ir mokymo įstaigų). Narystės kriterijus numatyta aprašyti šiek tiek vėliau. Vėliau bus priimtas ir Etikos kodeksas. Taip pat išsaugota nuostata, kad kiekvieną šalį galės atstovauti kelios organizacijos. Konstitucijai turės pritarti ir asmenys, balsavę už Federacijos steigimą Pasauliniame kongrese 2015 m. Londone (iki šio laiško atsiradimo pritarimas buvo gautas). Kitas EETF steigimo susitikimas numatytas pavasarį Izraelyje.
     Elitos dalyvavimas darbo grupėje buvo įvertintas kaip labai konstruktyvus, produktyvus, atkakliai atstovaujantis mūsų Asociacijos poziciją.

2. Praėjusi 2016 m. REETA rudens konferencija (R.Kočiūnas)

     9-ji Asociacijos konferencija „Egzistencinis matmuo psichoterapijoje ir konsultavime“, skirta HEPI 20 metų jubiliejui, buvo rekordinė pačia geriausia prasme – tiek dalyvių skaičiumi (jos renginiuose dalyvavo virš 160 dalyvių), tiek visų jos renginių turinio turtingumu ir aukštu lygiu. Tikra konferencijos puošmena buvo Ernesto Spinelli seminaras, pritraukęs labai daug dalyvių, tame tarpe ir nesusijusių su mūsų Asociacija, bei pranešimas plenariniame konferencijos posėdyje, kurį pavadinčiau proveržiu susietumo supratime egzistenciniame kontekste. Puikūs buvo HEPI dėstytojų ir buvusių studentų pranešimai ir praktiniai užsiėmimai. Simonas du Plockas, kaip visada, pristatė naują posūkį savo ieškojimuose – kasdienybės terapiją. Kaip visada, daug gyvumo konferencijai pridėjo A.Alekseičiko aktyvumas.
     Puiki buvo konferencijos vakarinė programa – V.Kagano poezijos vakaras ir mūsų kolegos Olego Kovrikovo atvežtas monospektaklis su užburiančia muzikine palyda.
     Šioje konferencijoje mūsų Asociacijos garbės nario diplomas buvo įteiktas ilgamečiam mūsų bičiuliui Viktorui Kaganui iš Vokietijos.
     Konferencija buvo sėkminga ir tuo, kad po ilgokos pertraukos ženkliai papildė Asociacijos biudžetą.
     Didelis Ačiū Julija Abakumovai-Kočiūnienei ir Olgai Vasiljevai už konferencijos „jubiliejinius akcentus“!

3. Asociacijos finansiniai klausimai (L.Judelevičius)

     Buvo konstatuota, kad Asociacijos bendra finansinė padėtis ženkliai pagerėjo po konferencijos. Nors buvo papildomų išlaidų, susijusių su komandiruotėmis, išaugusiais mokesčiais, brangesniu paskutiniu žurnalo numeriu, kuris kainavo trečdaliu brangiau (dėl fotonuotraukų, skirtų HEPI jubiliejui), visgi rezultatas pozityvus – Asociacijos sąskaitoje yra  € 22.512. Ši suma turėtų dar padidėti nuolat įplaukiančio nario mokesčio ir žurnalų pardavimo sąskaita.

4. Nario mokesčio keitimo aptarimas; galimybė suteikti nuolaidą Asociacijos nariams „senjorams“ (R.Kočiūnas)

     Buvo svarstytas klausimas apie galimybę suteikti nario mokesčio nuolaidą arba atleidimą nuo mokesčio Asociacijos nariams „senjorams“, taip pat negalintiems praktikuoti dėl sveikatos problemų. Buvo priimtas siūlymas, kad apie tokius narius valdybą galėtų informuoti atskirų šalių atstovai valdyboje arba patys nariai galėtų kreiptis į valdybos narius savo šalyje. Tačiau klausimai, susiję su nario mokesčiu, priklauso Asociacijos narių konferencijos kompetencijojai, tad artimiausiame narių susirinkime rugsėjo mėnesį pasiūlysime ši klausimą balsavimui.
     Taip pat po trumpos diskusijos valdybos nariai vienbalsiai nusprendė siūlyti narių konferencijai patvirtinti naują mokesčio dydį tikriesiems Asociacijos nariams – 50 Eur. Esamas mokesčio skirtumas nuo mokesčio asocijuotiems nariams (5 Eur) neatitinka narių statusų skirtumo.

5. Profesinės psichoterapeutų veiklos reglamantavimas Asociacijoje atstovaujamose šalyse (valdybos nariai)

     Buvo pasikeista nuomonėmis, kaip reguliuojama psichoterapijos veikla atskirose šalyse. Situacija labai marga. Bendras įspūdis, kad kol kas praktiškai visose Asociacijoje dalyvaujančiose šalyse mūsų profesinės veiklos reglamentavimo arba visai nėra, arba jis yra chaotiškas. Vienok daug kur atliekami pirmieji žingsniai link valstybinio psichoterapijos profesijos reglamentavimo.

6. Valdybos narių, atstovaujančių Asociacijoje skirtingas šalis,  bendros veiklos organizavimo klausimai (valdybos nariai)


     Diskusijoje išreikšta bendra numonė, kad trūksta egzistencinei terapijai skirtų renginių kitose Aasociacijoje atstovaujamose šalyse, visa veikla pernelyg koncentruojasi Birštone. Maloni išimtis yra Sankt Peterburgas Rusijoje, kur po truputų tampa tradicine Asociacijos narių inicijuota konferencija, skirta psichoterapijos ir filosofijos sąlyčiui; čia 2016 m. rudenį įvyko „Slučevskių skaitymai“ – konferencija, skirta fenomenologijai ir psichoterapijai, organizuota praėjusiais metais mus palikusios Asociacijos narės Sofijos Slučevskajos atminimui. Egzistencinės terapijos plėtrai pasitarnautų aktyvesni valdybos narių veiksmai, incijuojant jai skirtus renginius savo šalyse.

7. Asociacijos žurnalas: leidyba, platinimas ir kita

     Kadangi posėdyje dėl ligos nedalyvavo žurnalo vyriausioji redaktorė D.Purena, valdybos nariai tiesiog pasikeitė nuomonėmis žurnalo leidybos klausimais.
     Buvo pasidžiaugta, kad pagaliau papildomas paskutinio žurnalo numerio tiražas T.Sikorskajos rūpesčiu buvo atspausdintas Maskvoje; tai išsprendžia ilgalaikę mūsų problemą – kaip gabenti žurnalą į Rusiją bent Asociacijos nariams (čia Asociacijos narių grupė pati didžiausia). Be to, tai leidžia plačiau skleisti žurnalą, o kartu ir žinią apie mūsų Asociaciją, Rusijoje. Džiugina taip pat ir išlaikyta žurnalo spausdinimo kokybė. Buvo nuspręsta perduoti žurnalo redakcijai valdybos pageidavimą, kad žurnalo maketas ateityje būtų operatyviau perduodamas į Maskvą.
     Taip pat buvo pasikeista nuomonėmis apie žurnalo turinį; išreikšta bendra valdybos nuomonė, kad žurnale būtų daugiau akademiškesnių staripsnių. Su tuo susijęs ir straipsnių atrankos spausdinimui klausimas. Tame turėtų aktyviau dalyvauti žurnalo redakcinė kolegija, o vyriausioji redaktorė turėtų daugiau dėl to tartis su redkolegijos nariais. Gal būt galima kelti klausimą ir dėl žurnalo redkolegijos sudėties atnaujinimo.

8. Asociacijos internetinio puslapio tobulinimas

     Vėl buvo gana aktyviai ir gyvai aptartos tinklalapio problemos. Anksčiau keltas klausimas dėl vėluojančio informacijos patalpinimo ir keitimo tinklapyje išspręstas. Visgi Asociacijos valdyba, jos įsipareigoję nariai nepakankamai rūpinasi jo priežiūra. Kaip ir anksčiau, vis dar nesutvarkytas tinklapis lietuvių ir anglų kalbomis. Ypač svarbus pastarasis, Asociacijai vis aktyviau įsitraukiant į europinį bendradarbiavimą. Išreikšta nuomonė, kad norintys stoti į Asociaciją, prašymą galėtų rasti ir užpildyti tinklapyje. Buvo nuspręsta surasti asmenį, kuris nuolat rūpintųsi dalykine tinklapio puse. Dėl to įsipareigojo R.Petronis.
     Nuspręsta, kad R.Petronis ir V.Andriušin iki kovo 1 d. informuos valdybą apie tai, kaip sekasi su tinklapio tobulinimu.

9. 2017 m. rudens konferencijos kontūrai (R.Kočiūnas)

     Tikiuosi, kad Asociacijos nariai jau gavo informacinį pranešimą apie 2017 m. rudens konferenciją. Ji vyks rugsėjo 5 – 10 d. Birštone. Rugsėjo 5 – 7 d. vyks prof. Emmy van Deurzen (Didžioji Britanija) praktinis seminaras, skirtas egzistencinėms supervizijoms, o rugsėjo 8 – 10 d. – dr. Erico Craigo (JAV) seminaras „Erosas ir psichoterapija“. Pastarasis svečias, Dasein-analizės pradininko M.Bosso mokinys, pas mus viešės pirmą kartą. Daugelio su juo susidūrusių kolegų nuomone, tai ypatingai įdomus ir profesionalus egzistencinis terapeutas.
     Labai kviečiame registruotis konferencijai! Iki liepos 1 d. pats mažiausias registracijos mokestis!

10. Narystė Asociacijoje (R.Kočiūnas).

     Šiuo metu Asociacijoje yra 299 nariai – 136 tikrieji ir 163 – asocijuotieji. Rusijoje  turime 101 narius (27 tikrieji ir 74 asocijuoti nariai); Lietuvoje – 89 (53 tikrieji ir 36 asocijuoti nariai);  Latvijoje – 52 (34 tikrieji ir 18 asocijuoti nariai); Estijoje – 27 (14 tikrieji ir 13 asocijuoti nariai); Baltarusijoje – 11 (2 tikrieji ir 9 asocijuoti nariai); kitose šalyse (JAV, Kanada, Vokietija, Australija, Ispanija, Prancūzija, Norvegija, Didžioji Britanija, Lenkija, Ukraina, Kazachstanas) – 16 (7 tikrieji ir 9 asocijuoti nariai); 5 garbės nariai.
      Per metus sulaukėme 24 naujų narių. 3 nariai pareiškė norą pasitraukti iš Asociacijos: T.Trojan (Baltarusija), A.Kirilova (Estija), I.Jansone (Latvija).

     Deja, yra ir nemažai skolininkų, kurie vis dar nesumokėję nario mokesčio už praėjusius finansinius metus; jiems iškilusi grėsmė būti išbrauktiems iš Asociacijos narių po kovo 15 d. (Rusijoje – 8; Latvijoje – 6; Lietuvoje – 4;  Estijoje – 1; Baltarusijoje – 1). 
     Prašome kolegas, kurie gavo laiškus apie įsiskolinimą, atsiliepti ir pranešti apie savo ketinimus toliau dalyvauti Asociacijos gyvenime.

    Naudodamasis proga, taip pat primenu, kad turėtumėte pasirūpinti sumokėti eilinį nario mokestį už šiuos finansinius metus, kurie prasidėjo rugsėjo 16 d. (€ 35 – asocijuotiems nariams; € 40 – tikriesiems nariams). Pervedantys nario mokestį į banko sąskaitą, turėtų pasirūpinti, kad mokestis būtinai būtų pervedamas į Asociacijos sąskaitą (galite ją pamatyti lapo apačioje). Vis dar pasitaiko, kad mokestis pervedamas į HEPI sąskaitą ir tai mums sukelia nemažai problemų.
 
 
          Nuoširdūs linkėjimai,
          prof. R.Kočiūnas, generalinis sekretorius
         


Atnaujinta Ketvirtadienis, 16 Vasaris 2017 17:43